Verenigingsavond op dinsdag 17 november en 15 december gaan NIET door

Verenigingsavond op dinsdag 17 november en 15 december gaan NIET door!

 

Dag vrienden zendamateurs,

Helaas kan de afdelingsbijeenkomst van 17 november niet doorgaan. Dit keer was er geen noodzaak om daar zelf een keuze over te maken,
aangezien de Zaagtand tijdelijk gesloten is. Ook hebben we na rijp beraad besloten de bijeenkomst op 15 december te annuleren.

Aangezien de kans dat we de komende maanden een bijeenkomst door kunnen laten gaan klein is, maken we nu maar even geen planning.

We kunnen deze maand 2 nieuwe leden melden. Dat zijn A.C. Eeken en Duncan de Boer. We zijn uiteraard blij met deze afdelingsleden.

Gelukkig kunnen we blij zijn met onze hobby. Zonder enige (corona) beperking kunnen we die blijven uitvoeren.

En natuurlijk is er de WAR (West-Friese Amateur Ronde) op 430.312,5/431.912,5. Iedere dinsdagavond, en nu dus ook op de 17-e november. De ronde wordt afwisselend geleid door OM Frank (PA1FP) en OM Jos (PA3BHN). En uiteraard is er op zondag 11:00 de Kop Noord Holland ronde op 145.225, waar OM Jan PA3FTL de berichten vanuit onze afdeling West-Friesland meldt.

Mochten we weer eens iets kunnen melden komt er uiteraard een mail.

Via de website van afdeling West-Friesland is de actuele informatie te vinden. (http://a45.veron.nl )

Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling West-Friesland,
Jos PA3BHN.

Verenigingsavond op dinsdag 20 oktober gaat NIET door

Verenigingsavond op dinsdag 20 oktober gaat NIET door

 

Dag vrienden zendamateurs,

Afgelopen week hebben we als bestuur overleg gehad en ervoor gekozen om de afdelingsavond van 20 oktober niet door te laten gaan.

De avond in september is goed verlopen. De lezing van Eddy en Frits was interessant en onderhoudend, de nieuwe ‘corona opstelling’ was goed te doen en het lukte meestal ook om de 1,5 meter afstand te houden. Echter, gezien de toegenomen dreiging van het corona virus, en de daarbij behorende maatregelen laten we de bijeenkomst van 20 oktober 2020 niet doorgaan. Daarbij komt nog dat er op de 19e oktober een nieuwe persconferentie komt met mogelijk nieuwe richtlijnen. Het is dan te kort dag om nog iets te regelen.

De bijeenkomst in november, waar Frank PA1FP ons het e.e.a. vertelt/laat zien over de repeater dan wel de vlieger experimenten, annuleren we
vooralsnog niet. We hopen immers op betere tijden.

We willen jullie nog wijzen op de Electron, waarin een artikel staat over onze afdeling.

En natuurlijk de WAR (West-Friese Amateur Ronde) op 430.312,5/431.912,5. iedere dinsdag avond , en nu dus ook op de 20-e oktober.
De ronde wordt afwisselend geleid door OM Frank (PA1FP) en OM Jos (PA3BHN). En mochten die afwezig zijn, is er altijd Paul PB7WQ die de netcontrol taken waarneemt.

En uiteraard is er op zondag 11:00 de Kop Noord Holland ronde op 145.225 . Waar OM Jan PA3FTL de berichten vanuit onze afdeling West-Friesland
meld.

Hopelijk kunnen we de afdelingsavond in november weer door laten gaan.
Dat laten we dan weer middels een mail weten.

Namens de afdeling West-Friesland,
Jos PA3BHN.

Verenigingsavond 15 september

Afgelopen week hebben we als bestuur weer een overleg gehad en er voor
gekozen om de afdelingsavond 15 september 20:00 door te laten gaan.

Gelukkig hebben we bij de Zaagtand de grote zaal, en dat maakt het
eenvoudiger om invulling aan de coronaregels te geven.

De avond is uiteraard niet zoals normaal. Vanwege corona doen we een
aantal zaken anders:
1. Bij de ingang van de Zaagtand graag de handen reinigen met de spray
de daar aanwezig is.
2. Bij de grote zaal hebben we 2 deuren. De eerste deur gebruiken we als
ingang, de verste deur als uitgang.
3. OM Paul (PB7WQ) zal de QSL kaarten op een tafel leggen. Je kunt daar
kijken welke kaarten voor jou zijn.
4. De presentatie tafel staat voor de lange muur. De stoelen kunnen we
daardoor verder uit elkaar zetten.
5. De presentielijst wordt door één persoon ingevuld.
6. Kom niet als je een van de kenmerken van corona hebt.
7. Houd in ieder geval de 1,5 meter afstand in acht.

We snappen het dat er leden zijn die zich niet prettig voelen bij het
bezoeken van de afdelingsavond.
Maar er zijn ook leden die wel weer graag bij elkaar willen komen.
Een ieder kan zelf kiezen om wel of niet te komen.

De lezing van 15 september zal worden gehouden door OM Eddy (PE1EHC) en
OM Frits (PE1GRJ) en gaat over het meten van zend vermogens.
In oktober verwachten we een lezing van OM Jugo (PA1AIS) en gaat over
zenders in een maritieme omgeving.
In november zal een lezing worden gehouden door OM Frank (PA1FP) en gaat
over zijn 70cm repeater.

Daarnaast hebben we natuurlijk iedere week de West-Friese Amateur Ronde.
Dat doen we op dinsdagavond om 20:30 op de 70 cm.
(uitgangsfrequentie 430.312 MHz, ingangsfrequentie 431.912 MHz.)
De ronde wordt afwisselend geleid door OM Frank (PA1FP) en OM Jos (PA3BHN).

Daarnaast is er op zondag 11:00 de Kop Noord Holland ronde op 145.225 .

We hopen jullie ook nog bij een van de rondes te ontmoeten.

Succes allemaal,

Namens de afdeling West-Friesland,
Jos PA3BHN.

Silent key : Carel Metz PA5CM

Silent key : Carel Metz PA5CM (ex-PA3DBW)

Op 2 juni 2020 is Carel overleden, hij was al enige tijd ziek. Hij is 68 jaar oud geworden.
Carel was lang lid van de VERON en is lid geweest van afdeling Haarlem, Waterland en tenslotte West-Friesland.
De hobby begon in Haarlem, waar hij stage liep als ‘kwekeling’ (PABO student zeggen we
tegenwoordig). Hij leerde veel van Frans Priem PA0GG(sk) ‘Grote Golf’ zoals hij zei. QRP werk
met CW stond daar centraal. Hij bouwde graag antennes, werkte met buizen, kippenladders en
tuners. Vanuit zijn caravan in Cottessen (Limburg) deed hij destijds veel mee aan de PACC, hij kon
daar in de winterperiode zijn gang gaan met veel en grote antennes. Later in Zwaag (bij Hoorn)
werkte hij vanuit huis, vanaf de volkstuin of uit Bali, waar zijn broer woont. Als Carel achter de
microfoon kroop duurde het niet lang of er kwam respons op zijn luide en goed gearticuleerde stem.

Hij verzamelde veel materiaal voor antennes en tuners en hij verdiepte zich ook in de theorie en in het praktisch gebruik, hij zweerde bij de “OI tuner”. Hij organiseerde velddagen voor afdeling Waterland, activiteiten voor speciale gelegenheden zoals de viering van de bevrijding en ondersteunde Ger PA0OI (sk). De laatste jaren was hij lid van afdeling West-Friesland waar hij vele afdelingsavonden bezocht. Afgelopen voorjaar heeft hij nog deelgenomen aan de PACC. Samen met amateurs uit de regio ging hij naar de DvdA en ‘Rosmalen’. Dat waren een soort schoolreisjes met koffie en koek, gezellige gesprekken over antennes, volkstuinen, Bali en zo meer.

We deelden de interesse in natuurverschijnselen zoals radiogolven en groei van planten. Carel woonde niet ver van mij vandaan en regelmatig troffen wij elkaar voor een goed gesprek of een “knutseltje”, hij hielp mij een handje zo nodig, we konden putten uit zijn grote voorraad. Hij kon ervan genieten als een bekende ergens een goed resultaat mee had bereikt. Een van de leden van onze afdeling heeft hij ooit gestimuleerd om zijn CW machtiging te halen, en die geniet daar nog dagelijks van.

Carel bleef lang positief, genoot nog van alles wat hij kon doen, vooral ook van de hobby en zijn eerste kleinkind. Zijn xyl Anneke, kinderen en familie wensen we veel sterkte toe en we hopen dat zij de goede herinneringen kunnen koesteren.

Officiële rouwkaart van Carel Metz – PA5CM

Namens Afdeling West-Friesland-A45
Frits Brouwer
PE1GRJ (NL387)
Voorzitter.

Carel Metz in Limburg PA5CM

Onderschrift bij meegestuurde foto:
Carel, zo’n 25 jaar geleden tijdens de viering van de bevrijding, aan de microfoon ergens in
Limburg (Margraten?). Links van de transceiver staat de “OI tuner”, er bovenop de
insteekspoelen voor andere banden. Helemaal links op de foto is nog een glimp te zien van wijlen
PA3COI. (Foto PA1FP)

 

Gratis af te halen

gratis af te halen:
25-30 meter H100 coax 50Ohm.
3x 10 meter RG58 coax met PL259 en FME

 

Jugo, PA1AIS

 

Dinsdagavond ronde Afdeling A45

Dinsdagavond ronde Afdeling A45

 

Beste collega’s zendamateurs,

Het is natuurlijk geen nieuws dat de komende afdelingsavonden van de
Veron Afdeling West-Friesland niet door zullen gaan.

De meeste van ons zijn niet meer zo jong en daarom is het niet
verstandig bij elkaar te komen.

Maar we zijn als zendamateurs natuurlijk wel in het voordeel.
Via onze zendhobby kunnen we elkaar toch ontmoeten.

Met een ronde op de 70cm.

We hebben de afgelopen 2 weken al een klein beetje proefgedraaid.

We doen dat op de lokale repeater.

De uitgangsfrequentie is 430.312 MHz.
De shift is 1.6 MHz positief, dus zenden op 431.912 MHz.

We proberen de ronde voorlopig wekelijks op dinsdagavond om 20:30 te houden.

Er zijn 2 zendamateurs die om beurten de ronde zullen leiden, Frank PA1FP en Jos PA3BHN.

We weten niet of er mensen willen meedoen die geen 70cm hebben, daarom zijn we in het begin, dus om 20.30, ook QRV op 145.225.

Je bent welkom.

Namens de afdeling en met groet,
Jos PA3BHN.

 

Repeater PA1FP Info

Corona-uitbraak, radiovlooienmarkt Rosmalen gaat niet door

Corona-uitbraak, radiovlooienmarkt Rosmalen gaat niet door

 

 

 

Helaas is de Stichting BRAC genoodzaakt om de 45ste Radiovlooienmarkt op 21 maart niet door te laten gaan. Het verloop van de uitbraak van het Corona-virus neemt zulke vormen aan dat extra preventieve maatregelen geen voldoende zekerheid meer bieden voor u, onze medewerkers en de bezoekers. Het verschuiven van de markt naar een later tijdstip bleek ook niet mogelijk zonder andere evenementen voor de voeten te lopen.
Er blijft ons daarom alleen de weg van het annuleren van de 45ste Radio Vlooien Markt over.
Wij hopen op uw begrip voor deze keuze. Maar hopelijk tot volgend jaar.

LET OP : VERENINGINGSAVOND 17 MAART AFGELAST

Het moment is nu daar om u mee te delen dat het bestuur heeft besloten om de VERON Vereniging afdelingsbijeenkomst van 17 maart daadwerkelijk af te gelasten. De explosieve toename van het aantal coronavirusbesmettingen in Nederland is momenteel zodanig dat het bestuur het niet verantwoord acht om de afdelingsbijeenkomst A45 door te laten gaan. Het is een gelegenheid waarbij het onmogelijk is om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van virusoverdracht. Daarbij is in grote mate rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de doelgroep van de VERON en de grote gevolgen die het oplopen van een dergelijke infectie kan hebben. Zeker ook omdat we gepland hadden : “Radio onderzoek in praktijk! We gaan een niet werkend apparaat (mogelijk een defecte transceiver) onderzoeken en wellicht weer tot leven wekken. Iedereen kan meedoen.” We zouden redelijk dicht bij elkander staan…………

 

Namens de voorzitter Frits, PE1GRJ.

 

Gouden spelt voor Bert PA0LWJ

Gouden spelt voor Bert PA0LWJ

 

PA0LWJ en PA0GMM

Bert PA0LWJ en Guido PA0GMM

Op dinsdag 21 februari 2020 heeft tijdens de verengingsavond Bert Westerink PA0LWJ de gouden spelt gekregen voor zijn jarenlange inzit voor de VERON regio A45 – West-Friesland. Bert is jarenlang voorzitter geweest van de vereniging. Speciale afgevaardigde van het hoofdbestuur Guido van den Berg PA0GMM heeft de gouden spelt overhandigd aan Bert, in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

 

 

 

Voordracht monitoren vleermuizen met telemetrie dinsdag 21 januari

Voordracht monitoren vleermuizen met telemetrie dinsdag 21 januari

door Jan Boshamer

Aanvang : 20:00

 

Let op : Dit wordt een bijzondere avond!

 

Inheemse vleermuizen zijn kwetsbare zoogdieren die ons veel vertellen over de toestand van onze leefomgeving.
Jammer genoeg zijn ze door hun nachtelijke leefwijze slecht te bestuderen.

Moderne elektronica heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat de echolocatie die vleermuizen gebruiken om
in het donker hun weg en voedsel te vinden hoe langer hoe meer zijn geheimen aan ons blootlegt.

Sinds enkele jaren is de miniaturisering zo ver gevorderd dat vleermuizen met een gewicht van zo’n acht gram van
een zendertje voorzien kunnen worden. We weten nu niet alleen dat vleermuizen net als veel vogels duizenden
kilometers kunnen migreren, maar we leren hoe langer hoe meer over de manier waarop ze dit doen en welke
obstakels ze op die trektochten tegen komen.

Jan Boshamer is betrokken bij onderzoek naar het trekgedrag van vleermuizen door middel van telemetrie.