Verslag lezing : “Software Defined Radio”

Presentatie “Software Defined Radio” door Jesper Kraakman

 

  We zochten al enige tijd iemand die, op een van onze afdelingsavonden, een presentatie zou kunnen houden over Software Defined Radio (SDR). In eerste instantie zoek je altijd buiten de afdeling of er iemand te vinden is. Tot onze verrassing echter bleek er iemand in onze eigen afdeling te zijn. Jesper Kraakman PA2AW bood aan om een SDR-lezing te houden voor de afdelingsavond van 16 april 2019.

Jesper hield een mooi opgebouwde power-point presentatie over dit onderwerp. Hij begon met een stukje theorie rond SDR, de voordelen en de prestaties van dit systeem. Daarna ging hij dieper op de zaak in met betrekking tot de SDR architectuur, quadrature sampling, ADC’s, detectorsystemen, gebruikte chips en onderdelen etc..

Hij gaf verder een mooi overzicht van een aantal SDR ontvangers en een enkele transceiver die in de handel en ook betaalbaar zijn. Hij besprak elk item afzonderlijk.

Hetzelfde deed hij voor de beschikbare softwarepakketten. Hij behandelde ook wat theoretische achtergronden van deze software en de toepassingen ervan.

Jesper besloot zijn presentatie met een aantal voorbeelden van toepassingen van SDR in shack waarna hij een en ander demonstreerde met behulp van een HackRF transceiver.

Op een vraag van enkele leden is Jesper zo vriendelijk geweest om zijn presentatie voor de afdelingsleden beschikbaar te stellen.

Ik denk dat Jesper met zijn lezing verschillende leden gestimuleerd heeft om op dit gebied ook iets te gaan doen. Het was een mooi opgebouwde presentatie die veel waardering bij de toehoorders opriep.

 

Door de secretaris Jan de PA0JSX