Verslag vossenjacht A45 in het Dwaalpark van Hoorn

Verslag vossenjacht A45 in het Dwaalpark van Hoorn

 

24 November 2019

Erik PE1BXR na de jacht met de zendertjes in de legertas. Wie niet beter weet zou kunnen denken dat hij staatsgevaarlijk is.

Op deze zonnige dag had Erik Romeijn PE1BXR de vossenjacht uitgezet i.s.m. Leo van de landelijke vossenjacht cie. Naast enige landelijke vossenjagers en Erik’s dochter en haar vriend, waren er van afdeling 45 WFL: Jesper en DirkJan en de bestuursleden Reggie, Jos en Frits. Tot onze verrassing verscheen ook de in Shanghai woonachtige en in Zweden werkende Coen Buisman PE1RCW, hij was even over. Een lekker clubje ongeveer, 20 man met z’n allen.

Erik had veel zenders verstopt. Vooraf kregen we te horen dat er 26 regels op papier stonden maar dat er niet precies 26 zenders waren. De vorige keer waren er meer zenders dan regels..

We konden de ontvangers gebruiken van de landelijke cie en dankzij een donatie in natura van Yugo PA1AIS waren er genoeg batterijtjes voor een heel lange tijd. Er werd gewerkt op 1 frequentie op 80m met QRPP.

Een deel van de groep voor de start met in het blauw ‘onze buitenlander’ Coen PE1RCW. Links Jesper PA5JK, 2e van rechts Reggie PA1REG.

Anderhalf uur lang doken we de bosjes in, menig wandelaar in verwondering achterlatend. We ontdekten op een zeker moment dat de wiebeltoontjes uit de ontvanger ongelijkmatig waren. Grote slimmerds hadden meteen door dat er dan nog een zendertje dichtbij verstopt moest zijn in een enkel geval drie dicht bij elkaar, de zendertjes zaten in grijze buisjes met zwarte draadjes en die vielen soms niet op.

Bij terugkomst werden de ervaringen bij de koek van Jos uitgewisseld en toen bleek dat we 24 zenders hadden kunnen vinden. De ‘winnaar’ kwam tot 21, Jesper had er 20 niet slecht!

 

 

 

 

 

 

Met extra dank aan Leo van Empel, PA0LEZ Hij heeft de zenders en de ontvangers persoonlijk ter beschikking gesteld!

Deelnemers en gevonden vossen :

Wim         PA0AKK    21
Jesper      PA5JK       20
Reginald  PA1REG    19
Leo            PA0LEZ    19
Frits          PE1GRJ     18
Rob           PA0KEL    17
Rient        PA3GXP    17
DirkJan                       15
Jos            PABHN     15
Astrid       QRP BXR  12
Coen        PE1RCW      5

Voor meer informatie over vossenjagen, kijk op de site van de  Amateur Radio Direction Finding van de VERON.

 

Verslag van Frits, PE1GRJ