Afdelingsbijeenkomst d.d. 18 april 2017

Op dinsdagavond 18 april had de afdeling haar maandelijkse bijeenkomst in het Wijkcentrum De Zaagtand in Hoorn. De ingediende amendementen op de voorstellen voor de VR2017 werden behandeld en er werd over gestemd. Men stemde tegen amendement 4 alsook tegen amendement 8. Het initiatief van Remi Boltze PD0RBO om op 24 juni a.s. een excursie naar Camras te organiseren werd positief ontvangen. Onder de aanwezigen telden we sowieso al meer dan 15 gegadigden. Remi en de secretaris werken een en ander nu verder uit waarna bericht volgt via E-mail. Voor het Molenweekend in mei waren er helaas te weinig mensen die wilden helpen, dus we zullen als afdeling PI4WFL niet aan het weekend deelnemen.

Na de huishoudelijke zaken hield Aris Homan PA3AQU een lezing over de Duitse activiteiten op radio- en radargebied rond Schagen. Een foto uit de oorlogstijd (WWII) met daarop 15 masten wekten zijn verwondering met als gevolg dat hij op onderzoek uitging. Ze bleken bij de activiteiten van de Duitsers op het gebied van radiopeiling, radar, en vliegtuiggeleiding gehoord te hebben . Hij liet ons zien dat het Duitse leger ter verdediging een uitgebreid netwerk over West-Europa had gelegd. Het radiopeilstation “Schneeglöckchen” bij Schagen speelde een hoofdrol in zijn verhaal. Gaandeweg het verhaal werd wel duidelijk dat Aris een macht aan researchwerk heeft verricht om dit verhaal te kunnen vertellen. De interactie met zijn toehoorders was behoorlijk intensief. Er kwamen veel interessante vragen van hun kant. Kortom, een geslaagde presentatie waarvoor we Aris van harte bedanken.