Afdelingsavond d.d. 17 januari 2017

Op 17 januari j.l. had de Veron afdeling West-Friesland haar maandelijkse afdelingsavond. Het was een avond met een goede opkomst. Er kwamen 29 leden en gasten opdagen. We begonnen de avond zoals gebruikelijk met de huishoudelijke zaken. Daarna was het podium voor Richard Koopman PA3FLW.

Richard hield een lezing over “Power Quality” in het lichtnet. Vooral de harmonische vervuiling in het net en de problemen die daaruit ontstaan kwamen op een heldere wijze aan de orde. Hij besprak een paar mooie, soms spectaculaire, voorbeelden die hij in de praktijk van alledag tegenkwam en waar een en ander niet goed gegaan was.

Bij een resistieve (lineaire) belasting zal de stroom in fase zijn met de spanning dus cos ϕ = 1. Als de opgenomen stroom wel sinusvormig is maar niet in fase met de spanning is cos ϕ ≠ 1. Dat noem je een lineaire belasting met faseverschuiving, bijvoorbeeld een motor. Het gevolg is een schijnbaar (rms) vermogen wat groter is dan het opgenomen vermogen. Dus er loopt meer stroom door het distributienetwerk dan alleen de opgenomen stroom. De Power Factor is dan ≠ 1. Richard had mooie voorbeelden.

Moderne apparatuur zoals frequentieregelaars voor motoren, led verlichting, voedingen met choppers etc. veroorzaakt 50 Hz. harmonische in het net. Die harmonische dragen niet bij aan het opgenomen vermogen maar deze harmonische stromen belasten wel het distributienetwerk.

Richard liet de gevolgen zien die dit in een van zijn projecten had.

In het staartje van zijn lezing besteedde hij nog enige aandacht aan EMC.

Een en ander leverde in de pauze geanimeerde discussies op. Richard is een kleurrijke verteller. Zijn lezing werd door de aanwezige leden zeer gewaardeerd.

Secretaris Jan, PA0JSX

[25-2-2017] Toegevoegd :  Powerpoint Presentatie Power Quality PA3FLW

Foto’s : PA9JO

 

 

 

VERON Power Quality
VERON Power Quality
VERON-Power-Quality.pptx
7.5 MiB
539 Downloads
Details