Belangrijk :

 •  Zet altijd achter op de kaart, rechtsboven, in duidelijke blokletters de roepletters of het luisternummer van het tegenstation. Dit geldt ook voor dubbelzijdig bedrukte kaarten!
 • Moet de kaart naar een QSL-manager, dan dit er onder vermelden en deze laatste onderstrepen.
 • Voorkom ook vergissingen, door het cijfer nul steeds als Ø te schrijven.
 • Verander niets bij het invullen van een kaart, maar neem een nieuwe.
 • Elke doorhaling of wijziging kan een kaart ongeldig maken bij de aanvraag van certificaten.

Het sorteren van uw uitgaande QSL-kaarten :

Wanneer u uw QSL-kaarten ter verzending aanbiedt tijdens de afdelingsavond bij uw RQM of rechtstreeks opstuurt naar het DQB, dient u deze alsvolgt te sorteren.

[17-10-2016] Wijziging :  kaarten voor NL en ON hoeven niet meer gesorteerd te worden, maar voor het buitenland wel.

In principe dienen de kaarten alfabetisch gesorteerd te worden, beginnend van 0 t/m 9 en A t/m Z. Bij een aantal landen met meerdere prefixblokken mogen deze per land samengevoegd worden. Bijvoorbeeld:

 • 2A-2Z, G t/m GZ, MO t/m MZ en ZG t/m ZQ gaan allemaal onder de G (Engeland).
 • 3Z t/m 3ZZ, HF t/m HFZ en SN t/m SRP gaan allemaal onder SP (Polen).
 • F t/m FZZ, HW t/m HYA, TH t/m THZ, TM t/m TMZ, TO t/m TQZ en TV t/m TXZ allemaal onder de F (Frankrijk).
 • U t/m UAø, RA t/m RAø allemaal onder de RA (Rusland). Uitzondering RA2.
 • EM t/m EO en UR t/m UZZ allemaal onder de UR (Ukraine).
 • 7S t/m 8SZ, SA t/m SMZ allemaal onder SM (Zweden).
 • J4 en SV t/m SZZ onder SV (Griekenland)
 • 5B, C4, H2, P3 en ZC4 onder 5B. Voor ZC4 (Cyprus) raadpleeg QRZ.com.

Kaarten voor de USA :

Deze dienen gesorteerd te worden op het nummer in de call, van 0 t/m 9.
Dus alle Kø, Nø, Wø, etc. bij elkaar.
Bij het cijfer 4 dienen ook de prefixen met 2 letters apart gesorteerd te worden (KA4, WB4).
Verder ook apart sorteren KH (Hawaii), KL (Alaska) en KP4 (Puerto Rico).

Exotische Calls :

Raadpleeg bij “exotische” calls altijd de info van QRZ.COM of andere info op internet (DX-bulletins etc.). Vaak gaat de QSL-kaart voor zo’n station via een QSL-manager in een ander land, ook wanneer het betreffende land zelf een QSL-bureau heeft.

Landen zonder QSL-bureau :

Een aantal landen heeft geen QSL-Bureau.
Een lijst met deze landen kunt u hier hier als PDF bekijken of downloaden.

Nieuwe, gewijzigde of speciale call :

Wanneer u een nieuwe call krijgt, van call wijzigt of tijdelijk een speciale call gebruikt, geef dat dan door aan het DQB. Deze informatiekomt niet automatisch bij het DQB terecht, geef het dus zelf door zodat eventuele kaarten bij u terecht komen. Gebruik hiervoor het formulier op Dutch QSL-Bureau.

Waarom krijg ik QSL-kaarten terug?
PA1REG QSL eQSLcc met rode strepen

Om diverse redenen.
Het tegenstation accepteert geen QSL of is “Silent Key”, het betreft landen zonder QSL-bureau, of het betreffende bureau verzorgt alleen QSL-kaarten van leden, of de call is dusdanig beroerd geschreven dat niemand er weg mee weet.