Op 18 september had de afdeling West-Friesland haar gebruikelijke bijeenkomst. Het was weer de eerste bijeenkomst na de zomerstop. Na het huishoudelijke deel hield Eddy Cretier, PA0EHC, een lezing waarin diverse onderwerpen aan de orde kwamen.

Hij begon met een demonstratie van een Signal-to-noise and distortion ratio (SINAD) meting om de gevoeligheid van een ontvanger te bepalen. Een en ander door eerst het noise level te bepalen zonder signaal op de ingang waarna een 1 KHz FM gemoduleerd signaal met een zwaai van 2,4 KHz toegevoerd werd met een dusdanig niveau dat de output met 12 dB toenam. Het niveau van het inputsignaal om dat te bereiken geeft dan de gevoeligheid. Hetzelfde kun je doen via een AM gemoduleerd signaal met een modulatiediepte van 30 %.

Voorts liet Eddy zien hoe je de kwaliteit van microfoons van “Chinese transceivertjes” kan verbeteren. De bandbreedte van deze microfoons valt bij 1000 Hz al sterk af waardoor er te weinig informatie voor goede verstaanbaarheid over blijft. Hij lost dat op door ze op 2 KHz resonant te maken door toevoegen van een capaciteit, de Q is niet hoog en zo komt het ontbrekende stukje informatie omhoog.

Eddy toonde een film over een antennesysteem op de auto voor 80, 40 en 20 meter. Een verticale antenne van ca. 4 meter lang, dus alleen in de stationaire autotoestand te gebruiken. De antenne was van materialen die normaal in de doehetzelf-zaken te krijgen zijn opgebouwd. Hij heeft er erg goede resultaten mee.

Er was voldoende meetapparatuur, ook met hulp van Jugo Baya PA1AIS, aanwezig om een aantal metingen te doen aan filters en antennes die de leden meegebracht hadden. Eddy gaf ook nog een aantal voorbeelden van betaalbare, moderne apparatuur die er te krijgen is voor de radioamateur.

 

Het is zo een interessante avond geworden en voordat men het wist was het 22:30 uur en moesten we opbreken.

Jan PA0JSX