Afdelingsavond van 19 april : EMC meting

 

Op 19 april j.l. had de afdeling weer de gebruikelijke afdelingsavond in Hoorn. Een avond met een vol programma. Aan het begin van de bijeenkomst werd het overlijden van OM Dirk Visser PA1DKV herdacht. Hij is in het verleden een aantal jaren penningmeester van de afdeling geweest en ook heeft hij enige jaren de zorg voor de website van PI4WFL gehad.

Wij konden ook enkele nieuwe leden van de afdeling verwelkomen. OM Keijzer en OM Pasteuning, beiden zonder call of luisternummer. Daarmee is het ledental op 75 gekomen.

Voorts werden de zes voorstellen voor de Verenigingsraad van 23 april besproken en werd het stemgedrag voor de afgevaardigden naar de VR vastgesteld.

De oproep van enige tijd geleden voor een activiteit tijdens het Molenweekend in mei resulteerde er in dat een aantal leden van de afdeling op 14 mei actief zullen zijn bij de meelmolen De Herder op de Westerdijk in Medemblik. Het is een initiatief van OM Karel Boot PD8KB. Hij besprak de details en er werden afspraken gemaakt. Hij herhaalde de oproep om mee te doen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd zullen we maar zeggen.

OM Frits Brouwer PE1GRJ verzorgde de gebruikelijk lezing met als onderwerp “EMC-meting op het IJsselmeer”. Een klein stipje op de kaart. Een bijna unieke meting. Het ging over wat er achter schuil gaat. Het was een mengsel van techniek, materiaal, vaardigheden, nationale projecten, toevalligheden en een vleugje avontuur. De metingen werden gedaan met behulp van het opleidingsschip de Gyrinus van de Hogere Zeevaartschool Amsterdam, een voormalig meetschip. Hij liet ons zien hoe het met ruis op deze locatie zat. Er werd gemeten tot en met 30 Mhz.. Een mengeling van galactische ruis, atmosferische ruis en “manmade” ruis. De lezing gaf een mooi beeld van de problemen die men bij dit soort metingen ondervind. Met name de kalibratie van antenne tot ontvanger. Alle elektrische apparatuur op het schip moest uitgezet worden om een zo schoon mogelijke meting te doen. Frits bracht het verhaal met veel enthousiasme zoals natuurlijk een goede radioamateur betaamt. Zijn verhaal werd ondersteund door filmbeelden en geluidsfragmenten.

De avond werd door 31 personen bezocht, een waar record. Het was wel wat warm in het lokaal. We zullen proberen of we via overleg met de beheerder van De Zaagtand hier verbetering in kunnen krijgen. Dat neemt niet weg dat het weer een fijne avond was met ook voldoende ruimte voor onderling QSO.

 

Jan PA0JSX, secr. A45