Antenne meetdag 1 Juni

Op 1 juni is er een antenne meetdag in Wijdenes.

Hier gaan we de ontworpen antenne die op de verenigingsavond is gemaakt mbv ChatGPT uittesten.

Hier kan opgezocht worden wat er op de avond gemaakt is :

Verslag : Met behulp van Chat GPT ontwerpen van een antenne – VERON a45 – West Friesland

 

De locatie is :

52.631912, 5.171602
Zuiderdijk,1608 MV Oosterleek

Vluchthaven Wijdenes

 

 

Verslag : Met behulp van Chat GPT ontwerpen van een antenne

Veron A 45 21 mei 2024

Afdelingsavond

Met behulp van Chat GPT ontwerpen van een antenne.

Arno van Diepen PH5DMT had zijn laptop meegenomen.

Al van tevoren had hij een account aangemaakt.

De start was eenvoudig- Chat GPT openen.

En toen was de vraag welk soort antenne willen we?

We besloten om een vakantie deltaloop voor 20m te maken.

Rechtopstaand paaltje – en dan een deltaloop uitspannen, eigenlijk gewoon een driehoek langs de tuidraadjes.

We gaven de opdracht en al gauw kwam het antwoord- voor 14.200MHz hadden we een draad van 21,13 nodig , 3 stukken van 7,04 in een gelijkzijdige driehoek.

Hij adviseerde om 5 a 10 meter boven de grond te gaan zitten met de basis. Maar minimum was 2 meter. We hebben gevraagd wat de antennelengte bij 2 meter hoogte van de basis werd. Het antwoord-maakt niets uit.

Vervolgens of de draaddikte nog uitmaakte, nee 18AWG (0,75mm ) is net zo goed als 14AWG (2mm). Ook maakte het niets uit of het draad geïsoleerd was.

Nu was de impedantie geen 50 ohm, dus de vraag was hoe te bouwen voor 50 ohm.

Antwoord- aansluiten op 1,74meter van de onderste punt.

Vervolgens werd gevraagd wat dan het stralingsdiagram werd. Maar ChatGpt is geen grafisch programma dus het antwoord gaf weinig duidelijkheid.

Vervolgens ging Arno na de pauze kijken wat het antenneberekeningsprogramma Mmanna dan aangeeft als stralingspatroon. Toen bleek dat het verschoven aansluitpunt moeilijk te configureren was in Mmanna. Als een lage punt aangesloten werd leverde dat een starlinspatroon op dat iets weg had van een dikke peer, met een deuk aan de kant van de aansluiting.

Op de meetdag op 1 juni gaan we de antenne maken en kijken wat hij doet.

Lezing, het eerste commerciële trans-Atlantische zendstation door PE1GRJ

 

 

Het eerste commerciële trans-Atlantische zendstation.

Frits was op vakantie in Ierland en de houders van het B&B vertelden dat er een zendstation van Marconi in de buurt was geweest in ‘the bog of Derrigimlagh’ in de buurt van Clifden.  Hij er heen met XYL, langs een  café ‘Alcock & Brown’ met het plaatje van een vliegtuig. De site was een lust voor het oog van de zendamateur; vochtig veen en een wijds uitzicht. Er stond een bord met een plaatje van een trein met daarin mensen gekleed zoals lang geleden. Je kon daar enige uren wandelen. Er stond ook een plaatje van een soort fabriek en een schip.

Het wandelpad bleek het traject van het treintje te zijn geweest, de ‘fabriek’ was ooit de huisvesting van de zender in een soort ‘condensator huis’ met daarnaast nog een powerhouse. Het treintje vervoerde niet alleen mensen maar ook turf net zoals het schip. Marconi had deze site in 1907 gekozen vanwege de turf die er nog steeds ligt naast het pad en de plek die ‘uitkeek’ op Newfoundland,. Die turf was nodig voor een zender met een behoorlijk vermogen. Wilde je ‘over de plas’ te horen zijn dat was er een pittig vermogen nodig. De site was niet alleen groot maar er hadden ook allerlei huisjes gestaan om de ingenieurs te huisvesten, er was een society huis en een huisje voor de ontvanger.  Van alles waren er resten te zien.

Langzaamaan dringt dan de omvang van dit project tot je door. Want waaruit bestonden zenders en ontvangers uit die dagen? De ontvanger was niets anders dan een primitieve detector die direct aan de antenne zat . In 1907 zat er al een koptelefoon aan. Voor 1900 was er nog niets te horen maar werd er via een coherer een morseschrijver  of een soort deurbel mee aangedreven. De antenne was een enorm groot geval, ooit door Marconi ontwikkeld op basis van zijn eerdere proeven- de Marconi antenne-. De frequentie was heel laag en de antenne derhalve groot.

De zender was niet zoals wij kennen maar het was een snel draaiende grote motor die een soort  dynamo aandreef. Voor die motor was een zaal nodig en heel wat energie, gewonnen uit het stoken van turf. Om voldoende energie in de antenne te krijgen werd er een condensator gebruikt die opgeladen werd en ontladen moest worden in de antenne. Die condensator was echt groot- de fabriek ofwel het ‘condenser house’. Door die grote condensator werd het bereik van de zender vergroot- meer energie in het seinschrift- maar de zendfrequentie moest daarom laag zijn.

Deze primitieve toestand werkte evengoed wel. Telkens werden er verbeteringen doorgevoerd. Zo werden zender en ontvanger later gescheiden zodat een duplex verbinding mogelijk was. Al snel werden de detectors verbeterd en na verloop van tijd ontdekte men dat je op kortere golven verder kon komen met minder energie. In 1922 werd de site gesloten en verlaten a.g.v het ontstaan van de vrije republiek Ireland.

Al rondlopend begrijp je dan wat een enorme organisatorische en financiële investering dit station vergde, dat je toch ook veel lef en vertrouwen moet hebben gehad om dit voor elkaar te  krijgen.

Marconi had hier naar toe gewerkt vanaf zijn experimenten thuis in de Italiaanse villa, later in het veld. Hij had ontdekt wanneer hij de beste overdracht had, de Marconi antenne, hij had steeds verdere verbindingen gemaakt, een betere detector gevonden, hij begreep dat er iets was wat wij nu ionosfeer noemen. Ook had hij al eerder trans-Atlantische proeven gedaan vanuit Poldhu Cornwall.

Het was dus geen blinde gok, maar het was wel een ongelofelijke prestatie.

 

En dat vliegtuig? Dat crashte voor de ogen van de ingenieurs in 1919. Het was de eerste duo vlucht over de Atlantische oceaan. Daarin zaten Alcock & Brown. De pioniers van vliegen door de lucht plofte neer bij de pioniers van de communicatie door de lucht. De piloten deden wat langer over de overtocht dan de radiosignalen.

En de whisky?- Marconi’s moeder was de jongste dochter van Jameson van de met turf gestookte whisky. Kennis van geld was dus zowel bij vader als opa aanwezig. Handig.

 

Frits de PE1GRJ

 

 

Zelfbouw demonstratie avond 19 December 2023

De avond was goed bezocht. Om half 10 waren de zelfbouw projectengoed bekeken en was er tijd voor onderling QSO.

Hier kun je verder kijken naar de zelfbouw projecten met foto’s.

Bezwaar maken tegen de status aanpassing gebruik 70 cm band

Nieuwe versie ivm nieuwe informatie (de band blijft voor amateurs maar wordt geheel
opengesteld voor alle LPD toepassingen)
Dit document is een concept. Het kan dus veranderen.
(Je kunt eruit gebruiken wat je nuttig vindt.) Reactie PE1GRJ
Procedureel
Het is prettig dat mijn zienswijze als belanghebbende wordt gevraagd. Het voelt echter niet goed dat
zoiets in de vakantieperiode met behoorlijke spoed moet gebeuren. Dat voelt als een trucje uit het
handboek van managers. Persoonlijk heb ik geen bericht hierover ontvangen en ik moet het dus
doen met de informatie die ik op internet vindt. Verder voelt het niet goed dat nieuwkomers zoals
‘LPD/PMR e.d. ineens onze ruimte krijgen en dat wij weg moeten.
Inhoud
Het is onduidelijk of het voorstel behelst dat de 70cm band voor amateurs vervalt of dat de
LPD/PMR verruimt wordt naar de gehele band. In deze tekst reageer ik op beide mogelijkheden.
De onbetrouwbare overheid.
Het imago van de overheid staat er slecht voor getuige de motivatie voor stemgedrag en acties van
burgers. Dit zou weer zo’n maatregel en procedure zijn die dat bevestigt. Het kost moeite om een
zendmachtiging te halen en een station voor 70 cm te bouwen. Zoiets doe je in het vertrouwen dat je
die band gewoon kunt gebruiken. Als zoiets dan ineens moet wijken voor LPD/PMR, voor mensen
zonder licentie en zonder kennis van zaken, dan voelt dat alsof je in de maling wordt genomen.
Ethergedrag en frequentieplan
De amateurbanden zijn zo gekozen dat harmonischen vaak in de volgende band vallen.
Gerekend in octaven is de afstand dan al gauw een octaaf. Daardoor heeft iedere band een ander
karakter qua ethergedrag maar ook qua elektronica , wat op de ene band een draadje is gedraagt zich
op de andere als een spoel. Dat is leerzaam en ook de essentie van onze hobby, we gaan in theorie
en praktijk om met dat gegeven.
Het bijzondere van de 70cm is dat het een overgangsband is tussen zeer korte golven en ultra korte
golven. De band wordt dan ook gebruikt voor achterzet apparatuur voor transverters voor de hogere
banden (in frequentie). Pluggen kabels, coaxrelais e.d. zijn net wel of net niet geschikt voor 70cm.
Een overgangsgebied en dus leerzaam.
Het is ook de eerste band die breder is dan 2 MHz en derhalve zitten er vele amateurtoepassingen.
Niets te horen is niet hetzelfde als ongebruikt.
In het verleden bleek al op de 144 MHz bakenband dat die gestoord werd door zendamateurs met
FM apparatuur die ‘daar niets hoorde’ en dus vonden dat ze er wel gebruik van kunnen maken
omdat er dus ook wel niets zou zitten. Dat heeft met ontvangstcapaciteit te maken. Antennegain,
ruisgetal van de ontvanger, modulatiesoort en ruisvloer zijn daarin bepalend. De essentie van LPD
apparatuur is nu dat alles erg beperkt is. Zij horen niemand maar anderen horen hen wel over
gewenste signalen heen en zij storen dus, onwetend. Zij hebben ook geen weet van bijvoorbeeld
FT8, van het internationaal bereik en grensoverschrijdende verstoring. Een en ander leidt ertoe dat
de band minder bruikbaar wordt als ongevoelige breedbandige gebruikers daar ongelimiteerd hun
gang kunnen gaan.
Desinvestering
Het voorliggende besluit leidt tot dus desinvestering omdat LPD/PMR zeer storend werkt (bij
uitbreiding) of onbruikbaar wordt (bij opheffing). Opgebouwde stations kunnen zo
nutteloos/waardeloos worden. Het gaat dan zowel om geld als moeite. Ik kan me niet voorstellen
dat de overheid daarvoor gaat compenseren.
God noch gebod
Inde afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een deel van de LPD gebruikers zich aan niemand en
niets iets gelegen laat liggen. Dat wordt niet beter als ze alle ruimte krijgen.
Nu al horen we LPD stations uit andere steden met signaalsterktes die doen denken aan reguliere
zendamateurs. Dat zou niet mogelijk moeten zijn als zij echt LPD/PMR apparatuur gebruiken.
Omdat LPD/PMR aan geen enkele regel gebonden is betekent dit dat bijvoorbeeld repeaters
gestoord kunnen worden door buitentemperatuur meters, mensen die LPD/PMR als babyfoon
gebruiken e.d. Deze gebruikers hebben geen kennis van, dan wel maling aan, bandplannen
bakenbanden etc. Hier in Westfriesland hebben we problemen gehad met mensen die LPD/PMR
frequenties claimen als ‘hun kanaal’ en via sociale media onfris reageren als iemand ‘hun kanaal’
gebruikt.
Conflict stimulerend vs conflict mijdend,
Wat moet een amateur die over een repeater werkt doen als de gehele band LPD/PMR band wordt?
Als de amateurstatus gehandhaafd blijft kan dat leiden tot storing van de ontvangstfrequentie waar
de stoorder mogelijk geen weet van heeft omdat hij over zeer korte afstand werkt (kamer tot kamer
bijvoorbeeld). De amateur moet allerlei vergunning voor de repeater aanvragen en kan dus niet zo
makkelijk schuiven in frequentie. Iets dergelijks geldt voor bakens, satellieten, FT8 e.d.
De LPD ‘ers zijn echter nergens aan gebonden.
Dat is een bron van conflicten die niet door handhaving op te lossen zijn, als er al gehandhaafd
wordt. Dat geldt zeker voor de controle op de gebruikte apparatuur. Het bereik van sommige
LPD/PMR stations doet vermoeden dat zij apparatuur die bedoeld is voor zendamateurs gebruiken
zonder zich aan de daaraan verbonden verantwoordelijkheden te moeten houden.
Gaat de overheid dan handhaven ? Hoe bewijst die iets?
Dat lijkt een onzalige weg die beter niet gevolgd kan worden. Het handhaven van de status quo is
dan beter. LPD/PMR e.d. naar een andere frequentie is nog beter.
In feite zorgt LPD/PMR voor
interferentie.
Alternatief
Doe niets of laat de LPD/PMR e.d. naar een ander frequentiegebied gaan. Neem 864 MHz , of
liever nog niet op een harmonische van onze frequenties. Hoewel het om veel LPDś kan gaan is de
aard van het gebruik zo dat er ook ruimte daarvoor is, vermogen en antennewinst van LPD
apparaten zijn immers laag. In FM mode wint de hardste en als iedereen dezelfde LPD spullen
gebruikt wint dus degene die dichtbij is. Dat is ook de functie van dat apparaat, contact met dichtbij.
Kortom
Ik heb bezwaar tegen zowel het vervallen van de 70cm voor zendamateurs als ook tegen uitbreiding
van LPD naar de hele band. Mijn advies aan U is: laat de 70cm band voor de legale gelicenseerde
zendamateur, en verplaats LPD/marginaliseer dat.
Hoogachtend,
F.Brouwer
PE1GRJ (Voorzitter van afdeling West-Friesland van de VERON).

 

Vandaar dat we jullie vragen een zienswijze(bezwaar) op te stellen en in te dienen.
Dat moet voor 17 augustus worden gedaan.

Je kunt dat doen door naar de volgende link te gaan : Overheid.nl | Consultatie Pakketwijziging 2023-1 Nationaal Frequentieplan 2014, reageren (internetconsultatie.nl)

Antenne meetdag 16 juli 2023 afdeling West-Friesland

Het was een geslaagde dag. De vooruitzichten van het weer waren niet zo mooi.

Er werd storm en regen in NH verwacht. Vlak van tevoren bleek dat er geen storm maar stevige wind zou zijn en dat het vooral vroeg in de ochtend zou regenen.

Dat bleek te kloppen.

Wim PA5WL had zijn antenne tussen twee 6m hoge masten opgehangen. Johan PE1DVW had een GP neergezet, niet te hoog vanwege de wind. En Jos PA3BHN had draad meegenomen om een End fed te maken. Frits PE1GRJ had masten mee en er werd een 10 meter hoge mast neergezet. Daarvoor waren wel twee tuikransen nodig i.v.m. de wind.

Jos had al vroeg zijn tent met de rug in de wind neergezet en gezorgd voor stoeltjes, koffie, koek.

Koos PA3BKA had krentenbollen meegenomen.

Er was ook aanloop van afdelingsleden en sommige passanten vroegen om uitleg.

Het werd een gezellige dag waarin er twee puzzeltjes waren op te lossen:

1. Waarom doet de End Fed het niet.

2. Hoe krijgen we de W80/40 van Wim in de band op 80.

Zoals zo vaak met puzzels is de oplossing achteraf gezien niet moeilijk, maar we waren er maar druk mee.

Uiteindelijk bleek dat de trafo van Jos bij de End Fed een Z transformatie had van 1:9 waar een wikkeltransformatie van 1:9 nodig was!. Verrassend genoeg bleek de End Fed voor 40m, schuin vanaf de grond naar boven gespannen, een Z van 4500 te hebben, bij een 1:81 transformatie dus prima om mee te werken. We hebben er niet met 100W mee gezonden, wellicht dat er dan wat vonkoverslag geweest was zo vlak bij de grond. Leerzaam en Jos had iets werkends om mee te nemen op vakantie.

De Antenne van Wim bestond uit twee helften met spoelen. De lengte achter de spoelen moest worden aangepast. Dat gebeurde door overtollige lengte terug te vouwen, dat werkte prima.

Wim naar huis met een antenne die nu een SWR van 1:1,5 had en die ook resonant was in de 80m band (3625 kHz).

Al met al nuttig, leerzaam en gezellig.

Frits

PE1GRJ

 

Verslag antenne meet dag 8 april in Wijdenes

Beste mede zendamateurs,
We hebben 8 april een meet dag gehouden bij de Vluchthaven aan de dijk in Wijdenes.
Frits PE1GRJ :
Opzet van de metingen:
Er was een 7 MHz antenne uitgespannen op ongeveer 8m hoogte. De antenne was al resonant op 7Mhz met goede SWR.
De tuner werden aangesloten met de coax die vanaf de antenne kwam. Gezonden werden met 5W AM zonder modulatie.(eerst FT817 later FT847).
De antennestroom werd genoteerd zowel in de linker als in de rechterkant van de antenne (oppikdiodes in voedingspunt).
De resultaten.
De meter is niet geijkt in dB’s, maar geeft de diodestroom weer. Op zijn mooist is het als de stroom in beide antenne helften gelijk en hoog is.
In deze opstelling, met een goed aangepaste antenne en coax, wordt zichtbaar in hoeverre de antennetuner verliezen geeft. In feite zou in deze situatie geen
antennetuner nodig zijn.
De verschillende tuner deden vaak niet veel voor elkaar onder.
Het beste resultaat kwam voor bij de zelfbouwtuners van PA7EW. Andere zelfbouwtuners gaven een veel minder resultaat.
De commerciële tuners ontliepen elkaar nauwelijks. Opmerkelijk was dat bij de AT230 er duidelijk verlies te zien ws bij overschakelen van ‘ through’ (=
doorverbinden) naar de tune stand. Aangezien de andere tuners ongeveer hetzelfde resultaat geven is daar ook ongeveer hetzelfde verlies te verwachten.
De ‘beste’ antennetuner
De resultaten geven aan wat de antennetuner doet als alles gewoon goed is. dus als je hem eigenlijk niet nodig hebt.. Bij afwijkende impedanties/resonanties wordt
een antennetuner noodzakelijk. De beste antennetuner doet dat het beste, maar dat hebben we niet getest. Dat is iets voor een andere keer.
Andere test opzet bijvoorbeeld
Een zender die een constant signaal afgeeft (dus geen ongemoduleerde AM draaggolf ,maar gewoon CW o.i.d., een silent tuning unit zodat je eerst kunt afstemmen
zonder TRX schade en dan overgaat naar de antenne, een antenne met kippenladder van verschillende lengtes (=impedantie)
Deelnemers :
PA0ARU   Jan
PA0JSX   Jan
PA1REG   Reginald
PA1U Maarten
PA2BJM Ben
PA3BHN  Jos
PA3BKA  Koos
PA3FTL   Jan
PA5JK    Jesper
PA7EW   Edwin
PB7WQ    Paul
PD4JSP Jan
PE1DVW   Johan
PE1GRJ   Frits
PH5DMT   Arno
NL14142  Ruud

Geslaagde in de afdeling, PD4HJB

Hans heeft zijn licentie gehaald en heeft nu een call : PD4HJB

Veel succes met de verbindingen!

 

Silent key : Carel Metz PA5CM

Silent key : Carel Metz PA5CM (ex-PA3DBW)

Op 2 juni 2020 is Carel overleden, hij was al enige tijd ziek. Hij is 68 jaar oud geworden.
Carel was lang lid van de VERON en is lid geweest van afdeling Haarlem, Waterland en tenslotte West-Friesland.
De hobby begon in Haarlem, waar hij stage liep als ‘kwekeling’ (PABO student zeggen we
tegenwoordig). Hij leerde veel van Frans Priem PA0GG(sk) ‘Grote Golf’ zoals hij zei. QRP werk
met CW stond daar centraal. Hij bouwde graag antennes, werkte met buizen, kippenladders en
tuners. Vanuit zijn caravan in Cottessen (Limburg) deed hij destijds veel mee aan de PACC, hij kon
daar in de winterperiode zijn gang gaan met veel en grote antennes. Later in Zwaag (bij Hoorn)
werkte hij vanuit huis, vanaf de volkstuin of uit Bali, waar zijn broer woont. Als Carel achter de
microfoon kroop duurde het niet lang of er kwam respons op zijn luide en goed gearticuleerde stem.

Hij verzamelde veel materiaal voor antennes en tuners en hij verdiepte zich ook in de theorie en in het praktisch gebruik, hij zweerde bij de “OI tuner”. Hij organiseerde velddagen voor afdeling Waterland, activiteiten voor speciale gelegenheden zoals de viering van de bevrijding en ondersteunde Ger PA0OI (sk). De laatste jaren was hij lid van afdeling West-Friesland waar hij vele afdelingsavonden bezocht. Afgelopen voorjaar heeft hij nog deelgenomen aan de PACC. Samen met amateurs uit de regio ging hij naar de DvdA en ‘Rosmalen’. Dat waren een soort schoolreisjes met koffie en koek, gezellige gesprekken over antennes, volkstuinen, Bali en zo meer.

We deelden de interesse in natuurverschijnselen zoals radiogolven en groei van planten. Carel woonde niet ver van mij vandaan en regelmatig troffen wij elkaar voor een goed gesprek of een “knutseltje”, hij hielp mij een handje zo nodig, we konden putten uit zijn grote voorraad. Hij kon ervan genieten als een bekende ergens een goed resultaat mee had bereikt. Een van de leden van onze afdeling heeft hij ooit gestimuleerd om zijn CW machtiging te halen, en die geniet daar nog dagelijks van.

Carel bleef lang positief, genoot nog van alles wat hij kon doen, vooral ook van de hobby en zijn eerste kleinkind. Zijn xyl Anneke, kinderen en familie wensen we veel sterkte toe en we hopen dat zij de goede herinneringen kunnen koesteren.

Officiële rouwkaart van Carel Metz – PA5CM

Namens Afdeling West-Friesland-A45
Frits Brouwer
PE1GRJ (NL387)
Voorzitter.

Carel Metz in Limburg PA5CM

Onderschrift bij meegestuurde foto:
Carel, zo’n 25 jaar geleden tijdens de viering van de bevrijding, aan de microfoon ergens in
Limburg (Margraten?). Links van de transceiver staat de “OI tuner”, er bovenop de
insteekspoelen voor andere banden. Helemaal links op de foto is nog een glimp te zien van wijlen
PA3COI. (Foto PA1FP)