Silent key : Carel Metz PA5CM

Silent key : Carel Metz PA5CM (ex-PA3DBW)

Op 2 juni 2020 is Carel overleden, hij was al enige tijd ziek. Hij is 68 jaar oud geworden.
Carel was lang lid van de VERON en is lid geweest van afdeling Haarlem, Waterland en tenslotte West-Friesland.
De hobby begon in Haarlem, waar hij stage liep als ‘kwekeling’ (PABO student zeggen we
tegenwoordig). Hij leerde veel van Frans Priem PA0GG(sk) ‘Grote Golf’ zoals hij zei. QRP werk
met CW stond daar centraal. Hij bouwde graag antennes, werkte met buizen, kippenladders en
tuners. Vanuit zijn caravan in Cottessen (Limburg) deed hij destijds veel mee aan de PACC, hij kon
daar in de winterperiode zijn gang gaan met veel en grote antennes. Later in Zwaag (bij Hoorn)
werkte hij vanuit huis, vanaf de volkstuin of uit Bali, waar zijn broer woont. Als Carel achter de
microfoon kroop duurde het niet lang of er kwam respons op zijn luide en goed gearticuleerde stem.

Hij verzamelde veel materiaal voor antennes en tuners en hij verdiepte zich ook in de theorie en in het praktisch gebruik, hij zweerde bij de “OI tuner”. Hij organiseerde velddagen voor afdeling Waterland, activiteiten voor speciale gelegenheden zoals de viering van de bevrijding en ondersteunde Ger PA0OI (sk). De laatste jaren was hij lid van afdeling West-Friesland waar hij vele afdelingsavonden bezocht. Afgelopen voorjaar heeft hij nog deelgenomen aan de PACC. Samen met amateurs uit de regio ging hij naar de DvdA en ‘Rosmalen’. Dat waren een soort schoolreisjes met koffie en koek, gezellige gesprekken over antennes, volkstuinen, Bali en zo meer.

We deelden de interesse in natuurverschijnselen zoals radiogolven en groei van planten. Carel woonde niet ver van mij vandaan en regelmatig troffen wij elkaar voor een goed gesprek of een “knutseltje”, hij hielp mij een handje zo nodig, we konden putten uit zijn grote voorraad. Hij kon ervan genieten als een bekende ergens een goed resultaat mee had bereikt. Een van de leden van onze afdeling heeft hij ooit gestimuleerd om zijn CW machtiging te halen, en die geniet daar nog dagelijks van.

Carel bleef lang positief, genoot nog van alles wat hij kon doen, vooral ook van de hobby en zijn eerste kleinkind. Zijn xyl Anneke, kinderen en familie wensen we veel sterkte toe en we hopen dat zij de goede herinneringen kunnen koesteren.

Officiële rouwkaart van Carel Metz – PA5CM

Namens Afdeling West-Friesland-A45
Frits Brouwer
PE1GRJ (NL387)
Voorzitter.

Carel Metz in Limburg PA5CM

Onderschrift bij meegestuurde foto:
Carel, zo’n 25 jaar geleden tijdens de viering van de bevrijding, aan de microfoon ergens in
Limburg (Margraten?). Links van de transceiver staat de “OI tuner”, er bovenop de
insteekspoelen voor andere banden. Helemaal links op de foto is nog een glimp te zien van wijlen
PA3COI. (Foto PA1FP)

 

Gratis schotelantenne

Gratis schotelantenne!

Schijnt het leuk te doen op 10 Ghz.

Af te halen bij PA1REG.

Mail PA1REG<apenstaartje>veron.nl

 

 

 

Dinsdagavond ronde Afdeling A45

Dinsdagavond ronde Afdeling A45

 

Beste collega’s zendamateurs,

Het is natuurlijk geen nieuws dat de komende afdelingsavonden van de
Veron Afdeling West-Friesland niet door zullen gaan.

De meeste van ons zijn niet meer zo jong en daarom is het niet
verstandig bij elkaar te komen.

Maar we zijn als zendamateurs natuurlijk wel in het voordeel.
Via onze zendhobby kunnen we elkaar toch ontmoeten.

Met een ronde op de 70cm.

We hebben de afgelopen 2 weken al een klein beetje proefgedraaid.

We doen dat op de lokale repeater.

De uitgangsfrequentie is 430.312 MHz.
De shift is 1.6 MHz positief, dus zenden op 431.912 MHz.

We proberen de ronde voorlopig wekelijks op dinsdagavond om 20:30 te houden.

Er zijn 2 zendamateurs die om beurten de ronde zullen leiden, Frank PA1FP en Jos PA3BHN.

We weten niet of er mensen willen meedoen die geen 70cm hebben, daarom zijn we in het begin, dus om 20.30, ook QRV op 145.225.

Je bent welkom.

Namens de afdeling en met groet,
Jos PA3BHN.

 

Repeater PA1FP Info

Corona-uitbraak, radiovlooienmarkt Rosmalen gaat niet door

Corona-uitbraak, radiovlooienmarkt Rosmalen gaat niet door

 

 

 

Helaas is de Stichting BRAC genoodzaakt om de 45ste Radiovlooienmarkt op 21 maart niet door te laten gaan. Het verloop van de uitbraak van het Corona-virus neemt zulke vormen aan dat extra preventieve maatregelen geen voldoende zekerheid meer bieden voor u, onze medewerkers en de bezoekers. Het verschuiven van de markt naar een later tijdstip bleek ook niet mogelijk zonder andere evenementen voor de voeten te lopen.
Er blijft ons daarom alleen de weg van het annuleren van de 45ste Radio Vlooien Markt over.
Wij hopen op uw begrip voor deze keuze. Maar hopelijk tot volgend jaar.

LET OP : VERENINGINGSAVOND 17 MAART AFGELAST

Het moment is nu daar om u mee te delen dat het bestuur heeft besloten om de VERON Vereniging afdelingsbijeenkomst van 17 maart daadwerkelijk af te gelasten. De explosieve toename van het aantal coronavirusbesmettingen in Nederland is momenteel zodanig dat het bestuur het niet verantwoord acht om de afdelingsbijeenkomst A45 door te laten gaan. Het is een gelegenheid waarbij het onmogelijk is om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van virusoverdracht. Daarbij is in grote mate rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de doelgroep van de VERON en de grote gevolgen die het oplopen van een dergelijke infectie kan hebben. Zeker ook omdat we gepland hadden : “Radio onderzoek in praktijk! We gaan een niet werkend apparaat (mogelijk een defecte transceiver) onderzoeken en wellicht weer tot leven wekken. Iedereen kan meedoen.” We zouden redelijk dicht bij elkander staan…………

 

Namens de voorzitter Frits, PE1GRJ.

 

Gouden spelt voor Bert PA0LWJ

Gouden spelt voor Bert PA0LWJ

 

PA0LWJ en PA0GMM

Bert PA0LWJ en Guido PA0GMM

Op dinsdag 21 februari 2020 heeft tijdens de verengingsavond Bert Westerink PA0LWJ de gouden spelt gekregen voor zijn jarenlange inzit voor de VERON regio A45 – West-Friesland. Bert is jarenlang voorzitter geweest van de vereniging. Speciale afgevaardigde van het hoofdbestuur Guido van den Berg PA0GMM heeft de gouden spelt overhandigd aan Bert, in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

 

 

 

Voordracht monitoren vleermuizen met telemetrie dinsdag 21 januari

Voordracht monitoren vleermuizen met telemetrie dinsdag 21 januari

door Jan Boshamer

Aanvang : 20:00

 

Let op : Dit wordt een bijzondere avond!

 

Inheemse vleermuizen zijn kwetsbare zoogdieren die ons veel vertellen over de toestand van onze leefomgeving.
Jammer genoeg zijn ze door hun nachtelijke leefwijze slecht te bestuderen.

Moderne elektronica heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat de echolocatie die vleermuizen gebruiken om
in het donker hun weg en voedsel te vinden hoe langer hoe meer zijn geheimen aan ons blootlegt.

Sinds enkele jaren is de miniaturisering zo ver gevorderd dat vleermuizen met een gewicht van zo’n acht gram van
een zendertje voorzien kunnen worden. We weten nu niet alleen dat vleermuizen net als veel vogels duizenden
kilometers kunnen migreren, maar we leren hoe langer hoe meer over de manier waarop ze dit doen en welke
obstakels ze op die trektochten tegen komen.

Jan Boshamer is betrokken bij onderzoek naar het trekgedrag van vleermuizen door middel van telemetrie.

 

Agenda voor 2020 is bijgewerkt

De agenda voor komend jaar is bijgewerkt. Tot de zomer hebben we een mooi programma weten te organiseren.

 

Verslag vossenjacht A45 in het Dwaalpark van Hoorn

Verslag vossenjacht A45 in het Dwaalpark van Hoorn

 

24 November 2019

Erik PE1BXR na de jacht met de zendertjes in de legertas. Wie niet beter weet zou kunnen denken dat hij staatsgevaarlijk is.

Op deze zonnige dag had Erik Romeijn PE1BXR de vossenjacht uitgezet i.s.m. Leo van de landelijke vossenjacht cie. Naast enige landelijke vossenjagers en Erik’s dochter en haar vriend, waren er van afdeling 45 WFL: Jesper en DirkJan en de bestuursleden Reggie, Jos en Frits. Tot onze verrassing verscheen ook de in Shanghai woonachtige en in Zweden werkende Coen Buisman PE1RCW, hij was even over. Een lekker clubje ongeveer, 20 man met z’n allen.

Erik had veel zenders verstopt. Vooraf kregen we te horen dat er 26 regels op papier stonden maar dat er niet precies 26 zenders waren. De vorige keer waren er meer zenders dan regels..

We konden de ontvangers gebruiken van de landelijke cie en dankzij een donatie in natura van Yugo PA1AIS waren er genoeg batterijtjes voor een heel lange tijd. Er werd gewerkt op 1 frequentie op 80m met QRPP.

Een deel van de groep voor de start met in het blauw ‘onze buitenlander’ Coen PE1RCW. Links Jesper PA5JK, 2e van rechts Reggie PA1REG.

Anderhalf uur lang doken we de bosjes in, menig wandelaar in verwondering achterlatend. We ontdekten op een zeker moment dat de wiebeltoontjes uit de ontvanger ongelijkmatig waren. Grote slimmerds hadden meteen door dat er dan nog een zendertje dichtbij verstopt moest zijn in een enkel geval drie dicht bij elkaar, de zendertjes zaten in grijze buisjes met zwarte draadjes en die vielen soms niet op.

Bij terugkomst werden de ervaringen bij de koek van Jos uitgewisseld en toen bleek dat we 24 zenders hadden kunnen vinden. De ‘winnaar’ kwam tot 21, Jesper had er 20 niet slecht!

 

 

 

 

 

 

Met extra dank aan Leo van Empel, PA0LEZ Hij heeft de zenders en de ontvangers persoonlijk ter beschikking gesteld!

Deelnemers en gevonden vossen :

Wim         PA0AKK    21
Jesper      PA5JK       20
Reginald  PA1REG    19
Leo            PA0LEZ    19
Frits          PE1GRJ     18
Rob           PA0KEL    17
Rient        PA3GXP    17
DirkJan                       15
Jos            PABHN     15
Astrid       QRP BXR  12
Coen        PE1RCW      5

Voor meer informatie over vossenjagen, kijk op de site van de  Amateur Radio Direction Finding van de VERON.

 

Verslag van Frits, PE1GRJ